Bò viên đb (80 viên 500g) chỉ còn 35k (giá gốc 40k)