Đùi, Cánh GÀ RÁN 1kg (mua 10kg tặng 0.5kg khoai tây chiên) 80k