Há cảo mini (50 viên/500g) giá chỉ còn 27k (giá gốc 30k)