Hải sản tẳm bột (35 viên/500g) giá 33k (giá gốc 40k)