Que xiên (hàng khuyến mãi đơn hàng trên 1 triệu) 16k