Sò điệp viên (100 viên/kg) giá 150k, Mua 10kg giá 144k