Tôm viên đb (60 viên/500g) 33k , nay chỉ còn 30k
X