Tôm viên Ngon (160 v/kg) 50k, mua 10kg giá 46k/kg
X