Há cảo 2 (gồm 30 viên / 500g) giá chỉ còn 27K ( giá gốc 30K)